Su Deposu Dezenfeksiyonu

Bakım ve Dezenfektesi Yapılmayan Su Depoları Tehlike Saçıyor

Güvenli bir kapağı olmayan ve uzun süre kullanılmayıp varlığı unutularak temizlik dezenfektesi yapılmayan su depoları, insan sağlığı açısından tehlike saçmaktadır. Yaptığımız çalışmalar sırasında hayati önem arz eden suyun, kapağı açık bir şekilde, güvenli olmayan, sağlıksız ortamlarda depolandığı; depolarda pas, kum, balçık, sülükler ve patojen bakterilerin yanında; inşaat atıkları, elbiseler, ayakkabılar, kedi ve fare ölüleri bulunduğu tespit edilmektedir.

 

 

Bulaşıcı hastalıklar için su en elverişli geçiş vasıtasıdır. Su depolarında uzun bir süre bekletilen şebeke suyunda bulunan klor aktivitesini yitirmekte, mikroorganizmalar için elverişli ortam oluşmaktadır. Su depolarının uzun süre temizlik ve dezenfektesinin yapılmaması sonucunda meydana gelen çamurlaşma, dökülme, paslanma, suda; renk, koku ve bakteri oluşumu gibi sorunlara neden olmaktadır. Bu durum suyun içilebilirlik ve kullanılabilirlik özelliğini yok etmektedir.

 

 

SU DEPOSU NEDEN GEREKLİDİR? 

Avrupa Birliği Sürdürülebilir Su Kaynakları Yönetmeliği su çerçeve direktifi suyu ‘Su, herhangi ticari bir ürün değil, aksine korunması, muhafaza edilmesi ve niteliği itibarıyla özel ihtimam gerektiren bir mirastır.’ şeklinde tanımlamaktadır..

Su temininin sürekli ve istenen miktarda sağlanamadığı, şebeke hattının mevcut olmadığı veya su basıncının yetersiz kaldığı bölgelerde, su depoları zaruri bir ihtiyaçtır. Suyun depolanması özellikle hastane, okul, site ve fabrika gibi toplu tüketim alanlarında hayati önem taşımaktadır. Toplu tüketim alanlarında çok kısa süreli su kesintileri dahi sağlık açısından önemli rahatsızlıkları da beraberinde getirecektir

Su kaynaklarının mevsimsel olarak yetersiz olduğu (yeraltı suları, yağış suları ile beslenen göl, havza ve baraj suları) dönemlerde su kesintileri sıkça yaşanacaktır. Ayrıca şehir şebeke suyunu sağlayan içme suyu arıtma tesislerinin yüksek enerji ihtiyacı nedeniyle, özellikle enerji sıkıntısı yaşandığı ve elektrik sağlanamadığı dönemlerde su sıkıntıları yaşanabilmektedir. Belirli dönemlerde tüm kentler için geçerli olan bu sorunlar, su deposu kullanılması halinde bir nebze azalacaktır. Bunun için su kesintilerinin azaldığı ve mevcut rezervuarların yeterli kapasitede dolu olduğu dönemlerde depoların gereksiz olduğu düşünülmemelidir.

        S.O.S

PEST ISOLATION

   İLAÇLAMA
DEZENFEKSİYON

      KAPALI           ALANLARA
DOMUZ GRİBİ
DEZENFEKSİYONU
UZMAN EKİPLE
24 SAAT HİZMET

 

 

Su Depoları Neden Dezenfekte Edilmelidir?

1. Bulaşıcı hastalıkların yayılmasına sebep olan patojen mikroorganizmaları yok etmek.

2. İçme sularında kötü tat ve kokuya neden olan organik maddeleri ve organizmaları uzaklaştırmak.

Bulaşıcı hastalıklar için su en elverişli geçiş vasıtasıdır. Su depolarında uzun bir süre bekletilen şebeke suyunda, klor aktivitesini yitirmekte ve mikroorganizmalar için elverişli ortam oluşmaktadır. Su depolarının uzun süre temizlik ve dezenfektesinin yapılmaması sonucunda, meydana gelen fiziksel, kimyasal ve biyolojik kirlilikler, su depolarında; çamurlaşma, dökülme, paslanma, suda; renk, koku ve bakteri oluşumu neden olmaktadır. Bu durum suyun içilebilirlik ve kullanılabilirlik özelliğini yok etmektedir.

      S.O.S

Pest Isolatıon

Çevre Sağlığı    

Hizmetleri

 

 

Suyun sağlıklı, kaliteli ve güvenli bir şekilde halka ulaşması için, şebeke suyu istenen kaliteyi sağlasa bile, belli dönemlerde şebeke hatlarında yapılan bakım onarım çalışmaları sonrasında, suya bulaşan kirleticilerde depolar için büyük risk oluşturmaktadır.

Ayrıca çalışmalarımızda tespit ettiğimiz önemli kirletici unsurlardan biride depo içerisindeki kanalizasyon bağlantı borularında oluşan sızıntılardır. Bu sızıntılarla suya bulaşan canlı organizmalar insan sağlığını tehdit etmektedir.

Sonuç olarak içme ve kullanma suyu depolarının bakım, onarım, temizlik ve dezenfekte işlemleri için standart kriterler belirlenmeli; bu standartlar ile depo içerisindeki suyun kullanım amacını ve kalitesini koruyabilecek şekilde gerekli denetimleri yapılmalıdır.

 

 

 

 

Su Deposu Nasıl Defekte Edilir?

● 0224 452 48 02 numaralı dezenfekte hattını arayarak veya www.sosmetot.com adresinden randevu alınır.
● Deponun temizlenebilmesi için deponuzdaki mevcut su hidrofor seviyesine kadar tüketilir.
● Randevu günü gelen ekibimiz, deponun aydınlatılması ve        gerek olursa hava sirkülâsyonunu sağlar.
● Fazla su dalgıç pompa ile dışarı atılır.
● Tek kullanımlık hijyenik kıyafetlerini giyen dezenfekte personeli depoya ip merdiven ile iner.
● 150 Bar basınçlı su kompresörü ile deponun içi temizlenir.
● Depo dibine inen demir oksitler, bisülfatlar, kum, çamur ve balçık gibi maddeler gerekli aparatlarla tahliye edilir.
● Dezenfekte elemanı yüksek konsantrasyondaki dezenfektanın tüm yüzeylere temasını sağlar.
● Yeterli süre bekletilen çözelti dalgıç pompa ile tahliye edilerek, depo iyice durulanır.
● Deponuz temizlenmiş ve dezenfektesi yapılmış olarak size teslim edilir.
● Su depolarının temizlik ve dezenfekte işlemi tamamlandıktan sonra, dezenfekte elkibi mevcut depo hacmi (m³), niteliği, eksiklikler ve yapılması gerekli olan işlemler ile ilgili bilgi formu düzenler.

 

      S.O.S

   Pest Isolatıon

  Çevre Sağlığı      Hizmetleri

 

           

 

 Temizlik ve dezenfektesi gerçekleştirilen depodan 4ile 6 ay sonra su numunesi alınır. Hiç bir ücret talep edilmeden donanımlı laboratuarlarımızda tahlilleri yapılarak sonuçları en kısa sürede tarafınıza ulaştırılır. Analiz sonuçları olumsuz çıkan su depoları hakkında yetkili kişiler uyarılarak, tespit edilen kirliliğin sebep ve çözümleri ile ilgili ücretsiz danışmanlık hizmeti verilir.

MERAK EDİLEN SORULAR

Dezenfekte yapmış olduğunuz depolarda tonajın önemi varmıdır?

Temizlik ve dezenfekte işlemi yapacağımız depoda tonajın önemi yoktur. Önemli olan ekiplerimizin deponun içine malzeme ve teçhizatları ile girebilmeleridir. Depo hacmi ve büyüklüğü ne kadar olursa olsun hizmet verebilme kapasitesine sahibiz.

Yapmış olduğunuz bu hizmetin ücret karşılığını neye göre belirlemektesiniz?

Yapmış olduğumuz hizmetin bedeli depoların kapasitelerine göre değişmektedir. Depolar ölçülür ve liste fiyatına göre ücretlendirilir.

Deposunu temizletmek isteyen  vatandaş ne yapmalı?

Deposunu temizletmek isteyen vatandaş 0224 4524802 nolu telefonu araması veya www.sosmetot.com web adresinden bizlere ulaşması yeterlidir Deponun temizlenebilmesi için aynı gün olmamak kaydı ile depodaki suyun tüketilebileceği bir güne randevu alınır. Randevu gününe kadar depodaki mevcut su hidrofor seviyesine kadar tüketilir. Deponun aydınlatılması ve gerek olursa hava sirkülâsyonunu sağlar. Gerekli işlemleri yerine getirerek deponun temizlik ve dezenfekte çalışmasını aynı gün içerisinde tamamlar. Su depolarının temizlik ve dezenfekte işlemi tamamlandıktan sonra, dezenfekte ekibi mevcut depo hacmi (m³), niteliği, eksiklikler ve yapılması gerekli olan işlemler ile ilgili bilgi formu düzenler.

Dezenfekte konusunda her hangi bir kanuni yaptırım var mıdır, varsa nelerdir?

Dezenfekte ve temizlik konusunda her hangi bir kanuni mecburiyet uygulanmamaktadır. Ancak Sağlık Bakanlığı’ nın yayımladığı genelgeler doğrultusunda en az  6 ayda 1 kez su depolarının temizlik ve dezenfekte çalışmasının gerçekleştirilmesi gereği vurgulanmıştır.

 

 

Sağlıklı Koşullarda Su Depolamak İçin

  • Deponun belirli periyotlarla mutlaka temizlik ve dezenfektesi yapılmalı,
  • Su, depoda uzun bir süre bekletilmeden yani sadece su kesintisi olduğu zaman değil sirkülasyon halinde tüketilmeli,
  • Depo, suyun özelliklerini bozmayacak nitelikte olmalı veya uygun bir malzeme ile kaplanmalı,
  • Depo içinde boru bağlantılarında (kanalizasyon, kalorifer ve su tesisatı) sızıntı olup olmadığının kontrolü yapılmalı,
  • Depodan belirli aralıklarla numuneler alınarak analizleri yaptırılmalı.

 

HİZMET ANLAYIŞIMIZ...

SOS, su deposu temizlik ve dezenfektesi alanında  tecrübesi ve eğitimli uzman ekipleri ile tüm BURSA halkına hizmet sunmaktadır.

SOS, su depolarının temizlik ve dezenfektesinin yanı sıra, oluşan müşteri memnuniyeti ve talepler doğrultusunda su deposu izolasyonu, istenilen kapasitede ve ebatlarda depo projelendirmesi ve inşası, arıtma sistemlerinin (filitrasyon) kurulması, laboratuar hizmetleri, haşere ilaçlama ve genel temizlik hizmetleri alanlarını da bünyesine katarak, halkımızın, ihtiyaç duyduğu bu önemli hizmetlere kolay ulaşabilmeleri için   452 48 02 numaralı telefon hattını hizmete açmıştır.

Tüm SOS personeli büyük bir sorumluluk bilinci içerisinde, sürekli gelişmeyi hedefleyen bir takım ruhu ile bilim ve teknolojideki gelişmeler eşliğinde, kalitesinden, güvenirliliğinden ve iş ahlakından ödün vermeden, her seferinde beklentileri aşarak, siz değerli halkımıza en üstün hizmeti sunmayı ilke edinmiştir.

Kuruluşundan bu güne müşteri memnuniyeti ve kaliteyi ön planda tutarak çalışmalarına devam eden firmamızın amacı, günden güne halkımıza en iyi hizmeti sunmaktır.

 
Bu Site Sorunsuzhosting Tarafindan Host Edilmektedir